Helemaal Heel

Tijdens alle verschillende activiteiten die ik uitvoer voor: JeBesteBest, Stichting RISE, StOMbP, (ON)BREEKBAAR geniet ik vooral van de interactie met mensen.
De opbrengst van die gesprekken met individuen, (grote) groepen ervaar ik altijd als waardevol. Dit stemt mij diep dankbaar. Zo ook het werken met mensen na vroeg kinderlijk trauma. Niet in de laatste plaats omdat deelnemers hun kracht (weer) voelen en op hun talenten en interesses aangesproken worden. Vaak ervaren ze het leven als overleven met een gevoel van “kapot of stuk zijn” en wordt het Leven een reis naar zich (weer) ‘heel’ voelen.
Monique Amber heb ik leren kennen in 2013 en met diep respect en waardering mag ik volgen hoe zij (en haar gezin) de stappen van overleven naar Leven aan het zetten is (zijn). Tot mijn grote vreugde mag ik hier, met toestemming, het gedicht plaatsen wat Monique Amber aan het eind van een lotgenotenweekend in Hierden met ons deelde:

Helemaal heel…

Ik wil mijzelf laten horen,

maar, angst en schaamte blokkeren mijn stem

Ik wil mijzelf laten zien,

maar, bewegen durf ik niet, dat voelt niet veilig

Ik wil mijzelf laten voelen,

maar, als je mij aanraakt ben ik zo verdwenen

Ik wil er helemaal heel mogen zijn,

maar, mijn stem, mijn bewegingen,mijn huid

zijn nog steeds bevroren

Ik wil zo graag mogen leven,

Nu mag ik gaan ontspannen

Ik wil zo graag mijn woorden delen,

Nu mag ik er bewust zijn

Ik wil zo graag verbinding ervaren,

Nu mag ik gaan vertrouwen

Ik wil zo graag me verheugen, dingen leuk vinden,

en mijn woorden, mijn bewegingen, mijn liefde

in vrijheid kunnen geven

Steeds vertel ik mijn innerlijke kinddelen:

Ik ben veilig, het is oké

We zijn goed zoals we zijn, schoon in onze kern, onschuldig,

en dat mogen we gaan geloven en gaan voelen

Vermijding vanuit angst is niet meer nodig,

Ik mag mijn ruimte nu gaan innemen

Kwetsbaar in mijn Kracht mag ik er helemaal zijn,

Aanwezig in het hier en nu, mag en wil ik helen

M.A.

Monique Amber

Taboe op incest

Het taboe op incest en hoe wij als samenleving kunnen leren van kinderen die dit meemaakten

Een citaat van Elie Wiesel, concentratiekampoverlevende en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 1986 over mens zijn / worden op deze wereld:

Er is veel liefde en zorg nodig
om mensen tot mensen te maken,
en zo weinig om diezelfde mens
te vernederen, te vernietigen zelfs.
Een virus, een rukwind,
een auto, of een woord”.

Taboe onderzocht

In 2012 schreef ik mijn eindscriptie als kinder- en jeugdtherapeut over incest.
Het werd een zoektocht naar de behandelings- en begeleidingsbehoeften van kinderen en jeugdigen die te maken hebben (gehad) met incest. Via de veranderende samenleving en de veranderende normen, waarden en visie op het kind komt het taboe over incest aan de orde. Dat taboe blijkt in onze samenleving nog steeds te bestaan.

Taboe door de kinderen van toen de vrouwen en mannen van nu beschreven

Daardoor is het moeilijk gebleken om de huidige slachtoffers te laten vertellen wat hun behoeften zijn. Dankzij “de kinderen van toen” is er toch een beeld ontstaan van wat zij, toen zij kind waren in die situatie, nodig gehad hadden. Moedige, krachtige en prachtige vrouwen met schokkende en verschrikkelijke verhalen die hun leven met het incestverleden vorm weten te geven. In alles wat zij aanreiken en vertellen lees ik een opdracht voor onze samenleving. Onze samenleving waarin op dit moment nog steeds kinderen leven met de realiteit van een incestrelatie. Kinderen die moeilijk op te sporen en te begeleiden zijn door de mythen die in onze samenleving nog steeds spelen.

Taboe doorbreken

Het taboe kan volgens mij onder andere doorbroken worden door een verandering binnen het pedagogische klimaat. Doorbreken van het taboe is volgens mij mogelijk zodra het spreken over aanraking en seksualiteit met kinderen iets normaals en vanzelfsprekends is.

Taboe en de veranderende samenleving

In de veranderende samenleving waarin wij leven is er een andere visie op het gezin ontstaan. Kinderen leven steeds minder in een thuis waarin als volwassen opvoeders hun biologische ouders wonen. Steeds meer mensen vormen een gezin waarbij niet de bloedband bepalend is voor de samenstelling van het gezin. Het schrijven van deze scriptie heeft me bewust gemaakt van mogelijke consequenties daarvan voor kinderen.

Taboe en bloedband of geen bloedband

In het eerste hoofdstuk heb ik twee definities gegeven over incest. In de eerste definitie was de bloedband bepalend voor het onderscheid seksueel misbruik of incest. In de tweede definitie is de mate waarin het slachtoffer geschonden is in de thuissituatie en de macht-vertrouwensrelatie bepalend voor de term incest. Een kind is loyaal naar de biologische ouders maar ook naar het gezin, het systeem waarin het zich thuis voelt. Zodra een kind geschonden wordt in de thuissituatie heeft het kind geen veilige plek om hulp te vinden.

Volgens mij geven de slachtoffers die gehoord zijn door de Commissies Deetman en Samson dit feit aan als traumatiserend en bepalend voor de verdere loop van hun leven.

Taboe doorbreken een pleidooi

Daarom wil ik ervoor pleiten om in de huidige samenleving, de samenleving in 2015, de definitie te verruimen. Ik durf hier te stellen dat het kind tijdens het misbruik met van alles in het hoofd bezig kan zijn. Dat het zeker niet bezig zal zijn met welk bloed er door de eigen aderen en de aderen van de dader stroomt. Ik hoop hiermee een discussie over de verruiming van het begrip incest op gang te brengen en op gang te houden. Daarmee wordt het taboe doorbroken en komt de focus eindelijk te liggen op de kinderen die slachtoffer zijn van incest.

Taboe doorbreken en herstel van slachtoffers

Voor de kinderen die slachtoffer van incest zijn blijkt herstel mogelijk zodra ze geholpen worden om de regie over zichzelf (weer) terug te nemen. De kinder- en jeugdtherapeut kan hier volgens mij een unieke rol in vervullen. Ook volwassen slachtoffers met (hervonden) herinneringen wens ik dat zij de stappen van overleven naar Leven kunnen zetten. Dat zij in alle vrijheid (ook in financieel opzicht) de hulpverlener kunnen kiezen die bij hen past en dat zo lang of kort als nodig en door slachtoffer wenselijk is. Ik wenste met mijn scriptie en wens nu met mijn werk vanuit JeBesteBest en met deze blog, met al zijn onvolkomenheden en in zijn beperktheid, een bijdrage te leveren in het opsporen van incest en in een betere hulpverlening aan de slachtoffers.

Taboe doorbreken een kaarsje voor de slachtoffers

Taboe doorbreken een kaarsje voor de slachtoffers van toen en van nu.

(De foto op deze pagina is gemaakt door Rider on the Storm. Ik heb toestemming gekregen om deze foto bij dit artikel te plaatsen. Via de link op de foto vind je mijn contact gegevens. )
©2015 Lien Daams

Seksueel gedrag bespreken, duiden en definiëren Werkt!

Seksueel gedrag en een brede definitie van het begrip seksueel misbruik van kinderen

Seksueel misbruik van kinderen is herhaaldelijk en zonder toestemming van het kind:

  • Seksueel contact hebben (vaginaal, oraal of anaal), het aandringen op seksueel contact en / of het vaginaal of anaal binnendringen met voorwerpen.
  • Dwingen tot het meewerken aan het maken van foto’s, films of andere opnamen van seksuele handelingen.
  • Het dwingen tot kijken naar seksuele gedragingen van anderen, het dwingen tot seksuele handelingen met leeftijdsgenoten.
  • Vertonen of doen vertonen van genitaliën, het op een seksuele wijze aanraken of doen aanraken van borsten en genitaliën of kussen met seksuele bedoelingen.

Seksueel gedrag en het begrip incest een stukje geschiedenis

Het woord incest stamt af van het Latijnse woord incastus (incestus), wat letterlijk onrein of onkuis betekent. Ook wel geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten. Vroeger noemde men incest daarom ook wel “bloedschande”. Het was toen verboden omdat je er mismaakte kinderen van kon krijgen. Bloedschande staat voor geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten in de nabije graad, dus tussen broers en zusters, vaders en dochters, moeders en zonen, neven en nichten, ooms en nichten, tantes en neven en grootouders en kleinkinderen. Pas de laatste jaren heeft incest de betekenis van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin. Incest kwam in het oude Egypte en bij de Grieken en de Romeinen al voor. Er is van oudsher een verschil tussen seksueel misbruik door bloedverwanten en door mensen die gezag en verantwoordelijkheid hebben over een kind. Alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn in mijn ogen verwerpelijk en schadelijk voor een kind.

Seksueel gedrag bespreken

Seksueel gedrag bespreken en duiden dat Werkt!

Incest is een taboe van alle tijden en culturen.
Het is een onderwerp waarvan het slecht voor te stellen is dat dit een kind, een jonger mens overkomt.
Een onderwerp waar je liever niet mee bezig wilt zijn. Het taboe is zo groot, dat de feiten doorgaans op ongeloof stuiten: wat niet mag, wordt niet gezegd. En wat niet wordt gezegd, bestaat niet.

Het ergste is als je weet dat mensen het weten en dat zij er toch niets van zeggen.
Dan wordt niet alleen je probleem ontkend maar jij ook als mens.

Seksueel gedrag bespreken, duiden en definiëren bij voorkomen van seksueel misbruik en seksueel geweld

Seksuele vrijheid werd in de zestiger jaren in Nederland de norm. Nu lijken we als maatschappij, als multiculturele samenleving om herdefiniëring van begrippen als seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, gezonde vormen van aanraking en intimiteit te vragen. Wat vinden wij met elkaar leeftijdsadequaat en bij de ontwikkeling passend seksueel gedrag van kinderen en van volwassenen? Durven we erover na te denken? Durven we er met elkaar over te spreken?

Seksueel gedrag bespreken want grensoverschrijdend en gezond gedrag benoemen om zo het taboe te doorbreken

Vooral na 1960 werden er pogingen gedaan om het taboe dat op seksualiteit rustte te doorbreken. Men wil seksualiteit steeds meer zien als een onderdeel van menselijk gedrag. Heteroseksualiteit en ook andere vormen worden bespreekbaar. Deze nieuwe kijk op seksualiteit heeft ook consequenties voor de opvoeder en voor de kinderen die opgroeien. In de verhouding tussen volwassene en kind zijn veranderingen gekomen. Veranderingen waar vele opvoeders moeite mee hebben want een nieuwe houding wordt verwacht. Alles wat zolang niet mocht schijnt nu te moeten en wat je deed niet meer te mogen. Dit brengt een nieuwe spanning in de verhouding volwassene en kind. Zo verzucht menig opvoeder en docent tegenover mij dat ze kinderen niet meer durven te knuffelen. Er is op vele scholen beleid beschreven in  een protocol over het aanraken van kinderen.

In gesprek over seksueel gedrag over gezond en grensoverschrijdend gedrag van kinderen

“Het Vlaggensysteem” is een middel dat onder andere door de bijgeleverde normatieve lijst seksueel gedrag bespreekbaar maakt met opvoeders onderling en tussen volwassenen en kinderen. “De ondergoedregel” is ook een middel dat de aard en noodzaak van aanraken bespreekbaar maakt. Daarmee kunnen volwassenen, ouders hun kind handvatten geven waardoor duidelijk wordt wat wel en niet aanvaardbaar gedrag is. Kinderen kunnen daardoor beter vertellen wat ze als een (on)gewenste aanraking ervaren.

Zelf mogen ontdekken wat je denkt over de begrippen gezond en grensoverschrijdend gedrag en hoe de eigen seksuele geaardheid is dat Werkt!

Seksuele identiteit is niet langer meer bepaald door de krachtige norm tot heteroseksualiteit. Kinderen en jongeren kunnen daardoor bang zijn om homoseksueel of biseksueel te zijn. Jongeren van nu moeten zelf hun seksuele geaardheid ontdekken.
Als dit afwijkt van het gemiddelde kan dit een bron van stress zijn.
Door ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt deze zoektocht extra stressvol en bemoeilijkt.

Spreken over seksueel gedrag Werkt!

Het spreken over gezond gedrag en over ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag is ondersteunend in deze zoektocht. Benoemen wat jij ervan vindt en denkt geeft jou, ook als opvoeder, richting en handvatten om met een kind, of jongere, in gesprek te gaan. Bij het benoemen van wat jij ervan denkt komen interne obstakels boven. Dit gebeurt bij mensen zoals jij en ik. Mensen die met de meest goede bedoelingen en intenties kinderen opvoeden en met kinderen werken. In alle gevallen zijn deze obstakels uit de weg te ruimen. Tijdens het geven van trainingen en workshops is het super om te mogen zien hoe mensen zich aan het eind van de dag toch kunnen uiten. De bevrijding is groot als deze obstakels erkenning krijgen, herkenning krijgen en overwonnen worden. Een bevrijding als het spreken over seksueel gedrag net zo gewoon is als spreken over andere onderwerpen.

In mijn volgende blog ga ik in op wat Kinder- en Jeugdtherapeuten kunnen doen voor kinderen en jongeren als zij ervaringen hebben met incest en andere vormen van seksueel misbruik.

Keuzevrijheid van kinderen

In deze week met landelijk speciale aandacht voor het thema kindermishandeling nogmaals deze blog als mijn bijdrage:

Keuzevrijheid van kinderen:

Een kind is nooit verantwoordelijk ( te maken) of verplicht om behoeften van volwassenen te vervullen.
(2016 Lien Daams) 

De ouders van een vriendinnetje op de lagere school (nu basisschool) gaven hun jonge kinderen de keuze tussen worst of kaas op het brood.
Ze hadden het financieel zo goed dat er meer in het aanbod had kunnen zitten.
Bewust of onbewust wisten zij dat meer keuzes tot onrust zou leiden bij hun kinderen.
Er werd overgedragen en aan hen geleerd dat een keuze vóór worst geen keuze tegen kaas was.
Als goede ouders bepaalden zij de marges waarbinnen gekozen kon worden.

Op de basisschool worden kinderen geschoold in het maken van keuzes.
Bij het zelfstandig werken (wat in de loop der tijden veelvuldig van naam veranderd is) moeten ze kiezen wat ze als eerste werkje en daarna gaan doen.
Aan het eind van de week moet alles af zijn.

Hier leren ze:
Dat als je niet kiest een ander (de Juf) de keuze voor je maakt.
De keuze vóór het ene werkje is geen keuze tegen het andere werkje.
In bovengenoemde voorbeelden zijn de keuzes beperkt en los van loyaliteitsgevoelens.
In deze gevallen wordt het kind gezien en aangesproken op leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Keuzevrijheid van kinderen

Keuzevrijheid ontwikkelingsniveau en leeftijd

Keuzevrijheid met loyaliteitsconflict
In de kleutergroepen ziet een leerkracht kinderen keuzes maken op basis van hun zintuigen en hun gevoel.
Onbewust voelen, zien, horen ze al bij binnenkomst naast wie ze willen zitten en met wie ze willen spelen.
Een kind trekt precies naar degene die voor die dag een speelkameraadje kan zijn.
Daar wordt soms al ervaren dat een keuze om met iemand te spelen loyaliteitsconflicten met zich mee brengt.

 

Een praktijkvoorbeeld: 
Als Pietje nu net in het hoofd had om met Jantje te gaan spelen.
Jantje kiest ervoor om met Leo te gaan spelen.
Dan kan Pietje de keuze van Jantje ervaren als een keuze vóór Leo en als een keuze tegen hem.
Jantje kan voelen hoe zijn keuze het humeur van Pietje beïnvloedt.
Hij komt voor een immens groot dilemma:
Blijf ik trouw aan mijn eigen gevoel en kies ik vóór mijn eigen gevoel of kies ik vóór Pietjes gevoelens?
Is Jantjes keuze vóór zijn eigen gevoelens echt niet een keuze tegen Pietje?

In alle genoemde gevallen is de keuzevrijheid beperkt.

Je kunt een kind helpen om de keuze te maken. Je kunt helpen door het kind te zien en te horen op dit keuzemoment. Je kunt helpen door het tijd te geven om te voelen en te bedenken wat het echt zelf wil.
Door de aandacht te geven die het zo basaal nodig heeft en waar het recht op heeft.
Als opvoeders heb je een ondersteunende en ook sturende rol in de keuzes die je ze geeft.

Je kunt ze het belangrijkste leren omtrent keuzes:
Keuzes maken moet geen worsteling zijn met loyaliteiten. 

Beperkte keuzevrijheid door een loyaliteitsconflict:

Als het kind wordt aangesproken om aan behoeftes van anderen te voldoen dan ervaart het alleen de keuze om iets wel of niet te doen. Het wordt getrokken in een loyaliteitsconflict. Wiens behoefte gaat het vervullen?
De eigen behoefte bv. om aandacht te krijgen of de behoefte van de ander?
Als de keuze niet bij hun leeftijd past of er wordt iets gevraagd door iemand die groter of ouder is dan kan een kind helemaal in conflict komen.
De aandacht van iemand waar het tegen op kijkt kan maken dat het zich bijzonder voelt. Het kan maken dat het daardoor dingen doet of ondergaat die niet berusten op werkelijke keuzevrijheid los van loyaliteit.

Pedofielen geven kinderen geen werkelijke keuzes.
Daarom vind ik onder alle omstandigheden seksueel contact met kinderen ontoelaatbaar. Het argument wat door pedofielen wordt aangevoerd:
“Ik hou van kinderen en zou ze nooit wat opdringen” klopt niet.
De seksuele gevoelens voor kinderen zijn kennelijk dusdanig dat een pedofiel er wat mee moet.
Voor de veiligheid van kinderen en van pedofielen zelf wil ik dringend adviseren uit de buurt van kinderen te blijven.
Op het moment dat je contact hebt met een kind om jouw behoefte te vervullen moet je maken dat je weg komt bij dat kind.
Of het seksuele of andere behoeften zijn maakt, als het er op aankomt, niet eens uit.

Want:
Een kind is nooit verantwoordelijk ( te maken) of verplicht om behoeften van volwassenen te vervullen.

Kinderen opvoeden met het besef dat ze keuzes kunnen leren maken.
Keuzemogelijkheden aanreiken die passen bij hun eigen ontwikkelingsniveau en leeftijd.
Dit alles in een klimaat waar werkelijke keuzevrijheid zonder loyaliteiten de basis is.

Dat is de taak van volwassenen.

©2017 Lien Daams


Klooster 3daagse (On)breekbaar samen met JeBesteBest

Klooster3daagse 2017 onderzoek je grenzen en schep ruimte

Klooster3daagse Abdij van Berne

Klooster3daagse (On)breekbaar

Wanneer: Najaar 2017

Waar:        Gegevens volgen z.s.m.

Kosten:    € 265,–

Klooster3daagse: Wat gaan we doen?

(On)breekbaar zijn, meebewegen met wat het leven brengt, kracht aanspreken daar waar dat gevraagd wordt, grenzen onderzoeken en ruimte ontdekken.
In dit bijzondere weekend maken we kistjes over grenzen en ruimte.
Kistjes, drieluiken, reisaltaartjes of hoe je ze ook wilt noemen.  Via allerlei oefeningen kom je in contact met jouw eigen creativiteit, die je vervolgens gebruikt om jouw eigen, unieke, betekenisvolle kistje te maken.

Klooster3daagse: Moet je creatief zijn?

Tekenen, plakken, knippen, naaien, schilderen, schrijven.  Een heel weekend bezig zijn met je handen. Spelen met kleur en vorm, met materialen.  Ontdekken dat je veel meer kunt uitdrukken met materialen dan je voor mogelijk houdt.  Je zult versteld staan van wat er uit je handen komt…., als je nieuwsgierigheid het wint van je mogelijke overtuiging dat je niet creatief bent.

Klooster3daagse: Voor Wie?

Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik, eigen kwetsbaarheid erkennen, onderzoeken wat grenzen voor hen betekenen en verlangen naar ruimte.

Klooster3daagse: Waar kan ik meer te weten komen en aanmelden?

Informatie, begeleiding en om je aan te melden:
Gezien van der Leest, VPSG (tel. 023-53282222 / mail info@vpsg.nl )
Jeannette Claessen, ComunicArte (tel. 06-57510351 / mail contact@comunicarte.nl ) Lien Daams, JeBesteBest ( tel. 06- 14465558 / mail info@jebestebest.nl )

Symbool voor de weg naar herstel …..van Lien

Een symbool meenemen wat staat voor herstel…..Waarom?

Kom maar…… Jij wijst de weg…..en ik? Ik doe het licht aan.
                                                               (Treska van Aarde)    

Stichting Geheim Geweld organiseerde in april 2016 hun jaarlijkse themadag.
Een prachtige dag georganiseerd voor hulpverleners, ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundige hulpverleners en ervaringswerkers.
Het thema van deze dag sprak mij enorm aan: Patronen doorbreken.
In de bijgevoegde informatie zat een schrijven van dr. Sietske Dijkstra.
Zij verzocht alle deelnemers om vooraf wat vragen te beantwoorden en om een voorwerp mee te nemen wat volgens hen symbool staat voor hun weg naar herstel.
Dat werd voor mij een lichtje, een waxinelichtje wel te verstaan.

Ontmoeting met Dr. Sietske Dijkstra

Het is vreugdevol om Sietske weer te ontmoeten. Ik heb haar voor het eerst gesproken in 2014. Een prachtige ontmoeting waarbij ik als doel heb haar over te halen spreekster te zijn op het eerste symposium:
Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik.
Ze staat sindsdien  “met stip” als bevlogen spreekster op mijn wensenlijstje.
Haar verzoek, om een voorwerp mee te nemen? Daar wil ik dan ook graag aan voldoen. In de pauze spreek ik met Sietske over wat nu verder de bedoeling is van de voorwerpen. Zij vraagt waarom ik gekozen heb voor een lichtje. Ik doe dat haar uit de doeken en ze wordt eerst stil en daarna enthousiast. Zij is het die mij aanmoedigt dit verhaal te vertellen en mij aanreikt er een blog erover te schrijven.

Mijn symbool: Het licht(je)

De keuze is enorm snel gemaakt. Het is de avond voor de themadag als ik ga zitten om de vragen te beantwoorden en na te denken over een voorwerp. Natuurlijk op het allerlaatste moment en het is al donker. De volgende ochtend moet ik om 4.30 opstaan terwijl het buiten nog donker is. Wat doe ik als het donker is?
Dan steek ik een lichtje aan of zet ik een schakelaar om van een lamp.
In mijn proces heb ik tijden van diepe duisternis ervaren en de enige manier om daar doorheen te komen is, voor mij, de duisternis te verdrijven door licht.
Licht dat ik zelf aan moet doen.

Jij wijst de weg en ik? Ik doe het licht aan!
Het duurt jaren voor ik tijd neem om mijn traumatische ervaringen met seksueel geweld “in het licht” te zetten. Ik heb ervaren dat alles wat ik tot dan toe als een geheim mee tors, in het licht zichtbaar wordt. Een geheim wat onbesproken en in het donker moet blijven door dreiging van de daders en door schaamte en schuldgevoelens waar ik mee kamp. Door het licht aan te steken wordt het niet alleen zichtbaar voor mij maar ook voor mijn omgeving. Dat is niet altijd makkelijk.  De gesprekken die daardoor ontstaan zijn confronterend en pijnlijk. Ik ga er mee door want “in het licht zetten” blijkt een essentieel onderdeel van mijn weg naar herstel.
Het licht wordt voor mij een symbool om de duisternis te bekijken en te aanvaarden en te bespreken wat daar opgeslagen is.

Mijn symbool verbinding met lotgenoten en collega ervaringswerkers

Tijdens het lotgenotencontact wat ik organiseer en ondersteun vanuit JeBesteBest beginnen we vaak met een vast ritueel.
We steken een groot licht aan voor ……. dat vult iedereen zelf in celebrex generic.
Tegelijk steken we ook lichtjes aan voor bekende en onbekende lotgenoten en een lichtje voor onszelf. Dat laatste is voor veel vrouwen een bijzondere ervaring.
“Een lichtje aansteken voor mezelf? Dat heb ik nog nooit gedaan!”
Een veel gehoorde opmerking. Dat is ook wat ik dacht bij het eerste lotgenotencontact wat ik mee maakte. Het is precies die gedachte die maakt dat het licht mijn symbool is voor herstel: Ik vind mezelf het waard om uit het donker in het licht te komen.
Ik hoop dat mijn symbool jou aanspreekt en dat je ook voelt:
Ik ben het waard om uit het donker in het licht te komen.
Zie het symbool van licht dan als een aanmoediging.
Ik wens je dan ook licht op je pad om de stappen te zetten die bij jou passen en
hulpverlening die voor jou goed voelt.

Warme groet,
Lien ……………….en eh de foto? Die mag ik gebruiken van een lotgenote.

PS: Heb je wel eens gezien dat boven nooduitgangen een groen lichtje zit met een tekening welke kant je op moet in geval van nood…… en dat daar heel vaak op staat
“van Lien” ?  ?

Ik steek een lichtje aan voor alle slachtoffers van seksueel geweld toen en nu:

Lotgenotencontact na seksueel misbruik

Symbool een kaarsje voor jezelf en voor lotgenoten.

 

 

 

Training JBB Moves!

TRAINING JBB MOVES!
Een training met begeleid lotgenotencontact na seksueel misbruik

Vanaf 31 maart a.s. start vanuit de praktijk JeBesteBest: JBB Moves!
In JBB Moves! staat de vraag centraal: “Wat heb jij nodig om je makkelijker te bewegen in je eigen Leven”? JBB Moves! Is een nieuwe training in het aanbod gericht op hulp rondom seksueel misbruik. Deze training is voor volwassen vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

De training gaat over in beweging komen

Door de ervaringen van seksueel geweld en seksueel misbruik kan het zijn dat de beweging in jou verstilt is. Dat  je moeite hebt gekregen met zijn wie je werkelijk bent. Tijdens de gesprekken en diverse werkvormen ontstaat er beweging. In de werkvormen wordt gebruik gemaakt van letterlijke beweging van het lichaam en figuurlijke beweging in ruimte en creativiteit. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om het proces zelf, de beweging en ruimte die in jou ontstaat niet om het resultaat. Ook als je denkt dat je niet creatief bent willen wij je uitnodigen om deel te nemen. Alles wat ervaren wordt mag er zijn; je leert er zelf mee werken. Waar beweging ontstaat, is groei. De beweging komt van binnenuit gaat naar buiten weer naar binnen enzovoort; een proces wat steeds door gaat en weer opgepakt kan worden.

Een training waarbij je wordt aangesproken op jouw onverwoestbare kracht

De trainers hebben de ervaring en visie dat in ieder mens een onverwoestbare kracht schuilt.
Door traumatische ervaring kan die kracht niet meer voelbaar zijn toch is die er wel. Deze eigen kracht wordt aangesproken in de training JBB Moves.
Wat je ontdekt zal je tools geven om meer vanuit eigen regie je leven te leven en vorm te geven. De vragen van jullie eigen zoektocht staan daarbij centraal. JBB Moves is geen therapie. Wel een begeleid lotgenotencontact waarbij in een veilige setting gesproken, gewerkt en van elkaar geleerd kan worden. De bijeenkomsten worden begeleid door twee vrouwen, Anita en Lien.

JBB Moves omvat acht bijeenkomsten, start zoals gezegd vanaf 31 maart a.s celebrex dosage. en zal twee wekelijks plaatsvinden op een locatie van JBB. Voor jezelf en de groep is het uiterst belangrijk dat je al aan het proces van verwerking begonnen bent. Voor deelname zal er een kosteloos gesprek plaats vinden met Lien. We werken in deze training met een groep van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Prijsinformatie: De training kost 277 euro.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via deze website. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Bij minimaal 4 aanmeldingen worden nieuwe trainingen gestart. Contactgegevens via de websites www.jebestebest.nl en www.liendaams.nl

De Training JBB Moves! Alles op een rijtje

* Voor wie: Voor volwassen vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
In een groep met minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.
* Wat:          JBB Moves!! Begeleid lotgenotencontact waarin de vraag centraal staat:

                 “Wat heb jij nodig om makkelijker te bewegen in je eigen leven?”

* Waar:        Op een locatie van JBB (JeBesteBest)
* Wanneer:  Vanaf 31 maart 2015 start de eerste reeks bijeenkomsten twee wekelijks met totaal 8 bijeenkomsten. Bij voldoende aanmeldingen start de volgende reeks.
* Door wie:   Anita en Lien
* Kosten:     €277,00


Mocht het formulier niet werken dan kunt u ook altijd een mailtje sturen:

Lotgenotencontact na seksueel misbruik JBB Moves

Emailadres zichtbaar via deze link

Nieuwsbrief: Schrijf je nu in voor ‘JeBesteBestjes’

De eerste nieuwsbrief is een feit!
Een heugelijk feit en een eerste stap op de weg naar een regelmatig uitkomende nieuwsbrief visit this web-site. Want nieuws is er genoeg te vertellen over JeBesteBest en seksueel misbruik. Laat je me weten wat je er van vindt?

Waarom deze nieuwsbrief

Als nieuwkomer in het mooie Zutphen, met wortels op het voormalig eiland Wieringen, kreeg ik steeds vaker de vraag…..Wie ben jij? Wat is JeBesteBest?
Dat is niet gemakkelijk om uit te leggen op deze website, dus ik besloot een nieuwsbrief uit te brengen.  In de allereerste nieuwsbrief een exclusieve, eenmalige, kennismaking met mij. In dit exemplaar ook een eerste kennismaking met mijn onderneming JeBesteBest in de volksmond JBB en al wat nieuws over activiteiten die het komende najaar gaan plaatsvinden.

Het komend najaar

Er zijn drie belangrijke evenementen in de maak.

  • Allereerst is er de partnerdag! Een dag speciaal voor partners van mensen die seksueel misbruikt zijn, op 4 oktober 2014.
  • Dan is er het weekend voor lotgenoten, 17 tot 19 oktober 2014, samen met Cobi Voskuijlen.
  • Als klap op de vuurpijl is er dan nog het Symposium ‘Wat wél werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik’ op 1 november 2014, met onder andere Sietske Dijkstra, Afra van Diepen en Margreet Krottje.

Genoeg te beleven dus bij JeBesteBest dit najaar! Wil je op de hoogte blijven van deze en toekomstige evenementen, schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief in uw mailbox

Het is super dat u interesse heeft in deze nieuwsbrief. Ik mail hem op uw verzoek graag toe. Een mailtje , met onderwerp nieuwsbrief, of een berichtje via onderstaand formulier is voldoende. Een mailtje kunt u sturen naar het adres wat verschijnt door op de foto te klikken:

Boeket voor mailadres nieuwsbrief van JBB JeBesteBest

Boeket voor mailadres nieuwsbrief van JBB JeBesteBest