Trainingen rondom gedrag na seksueel misbruik

Trainingen rondom gedrag na seksueel misbruik voor lotgenoten, ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, docententeams, kinderen, jongeren, zorgteams, ouders, medezeggenschapsraden, praktijkondersteuners, huisartsen om seksueel gezond gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Schoolbesturen, docententeams, zorgteams en medezeggenschapsraden kunnen bij JeBesteBest trainingen boeken om seksueel gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar te maken. Pas zodra er gesproken kan worden over gevoelens, normen en waarden ook wat betreft seksualiteit kunnen de signalen van grensoverschrijdend gedrag opgepakt worden. Daarom is het zo belangrijk dat mensen die met jongeren en kinderen werken als eerste leren, vanuit de signatuur van de school en met respect voor de eigenheid van het individu, hierover te spreken. Dan weet een leerkracht of ouder zich gesteund door de afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de school.

Trainingen rondom gedrag na seksueel misbruik zoals dissociëren, conversie en signaleren van kindermishandeling en verwaarlozing

Voor de Niki Stichting verzorg ik mede de trainingen rondom dissociëren, conversie.
Lees verder…..

Trainingen, workshops en voorlichtingen

Binnenkort geven we ook vanuit Stichting StOMbP trainingen met als onderwerpen signaleren van kindermishandeling in brede zin en specifiek over de andere benadering in het geval van Munchausen by Proxy.

Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden met de contactgegevens die verschijnen zodra u op onderstaande foto klikt:

Trainingen rondom gedrag na seksueel misbruik

Contact gegevens JeBesteBest ook via het strand

Trainingen rondom kindermishandeling, seksueel misbruik , seksueel gedrag voor hulpverleners worden ook georganiseerd in de vorm van workshops en symposia

In 2014 was JeBesteBest mede organisator van het Symposium Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik. Hiermee werd hulpverleners de kans geboden om zich te verdiepen in een aantal methodieken. We blijven studiemogelijkheden en bijscholing organiseren om hulpverleners over hun eigen schroom en handelingsverlegenheid heen te helpen. Zodat zij “die met mensen werken” toegerust zijn om het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken en hen te helpen die in vertrouwen bij hun aankloppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *