Lien Daams

Lien Daams, de verbinder, hulpverener en ervaringsdeskundige ervaringswerker

Zodat het leven weer ten volle geleefd kan worden en de ervaringen van NU je handelingen van vandaag bepalen
(Citaat van Lien uit:  “Nu ik toch gebleven ben”.)

Vanuit de ontmoeting en verbinding, met behulp van jouw realiteit en jouw dagelijkse leven, worden antwoorden gevonden. Antwoorden waardoor een individu en een gezin het pad van overleven naar Leven, met de ervaringen van seksueel misbruik in eigen tempo kan bewandelen. Mijn begeleiding is onder andere gebaseerd op de Tebeyo methodiek en erop gericht dat het slachtoffer de regie over het eigen leven zo snel mogelijk weer ten volle terugpakt.

Zodat het leven weer ten volle geleefd kan worden en de ervaringen van Nu je handelingen van vandaag bepalen.

Lien Daams, on en offline counselor

In mijn praktijk en zo nodig op locatie ondersteun ik mensen na ervaringen van seksueel misbruik. Inmiddels heb ik heel wat ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen individueel en in kleine groepen na vroegkinderlijk trauma. Dit kan plaatsvinden in de praktijk, op locatie of online voor individu, gezin of groep.
In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen leven ervaren dat de regie (terug) pakken over het eigen unieke proces van overleven naar Leven mogelijk is.
Vanuit die wetenschap met behulp van al jouw unieke kracht en hulpbronnen begeleid ik je zolang als nodig is. Externe hulp zo snel mogelijk overbodig maken is het moto van JeBesteBest en van de counseling. Uiteraard pas als jij daar aan toe bent en hebt kunnen vertellen wat je kwijt moest en wilde.
Niet eerder dan dat jij ontvangen hebt wat nodig is om verder te kunnen!

Lien Daams

Lien Daams coach, therapeut en counselor

Lien Daams, en lotgenoten

Als mens ben ik voortdurend in ontwikkeling en heb ik in alle stadia mij omringd geweten met lotgenoten. Mensen die ook:
de Ziekte van Ménière hebben, als gevolg daarvan slechthorend en goed luisterend zijn, naast de maatschappij kwamen te staan, de kans kregen om weer terug te keren in het arbeidsproces, leerkracht of coach of therapeut of begeleider geworden zijn vanuit een bewuste keuze, ( innerlijke) kinderen werkelijk willen zien en horen, seksueel geweld / misbruik hebben meegemaakt, en zo kan ik nog wel even door gaan.

Lien Daams, en het proces van slachtoffer naar hulpverlener ervaringswerker

Tijdens de vele verschillende opleidingen tot counselor, coach en therapeut kreeg ik middels intervisie, supervisie, leertherapie en therapie bij de GGZ inzicht in mijn eigen problematiek. Ik ontving vanuit allerlei invalshoeken en methodieken handvatten hoe al mijn ervaringen (positief en negatief) om te zetten in integere hulp voor anderen.
Ik schreef in het laatste jaar van de opleiding tot Kinder- en Jeugdtherapeut mijn eindscriptie over incest vanuit de ontmoeting met slachtoffers, ervaringsdeskundigen professionals kortom iedereen die met dit thema bezig was en is.
Met JeBesteBest waarin alle activiteiten rondom seksueel misbruik centraal staan als resultaat.

Lien Daams, de Leerkracht

Er was een overschot aan onderwijzend personeel toen ik afstudeerde aan de Pedagogisch Academie. Dat was een vreemde start als beginnend leerkracht.
De basisscholen waren zich nog net aan het vormen en als invaller heb ik een jaar lang op diverse scholen, in diverse steden en dorpjes, de kneepjes van het vak mogen leren. Dat bleek genoeg ervaring om als leerkracht vaste grond te vinden op het voormalig eiland Wieringen. Eindelijk kon ik me bezig houden met waar mijn hart vol van was….het begeleiden van kinderen. Dat heb ik vele jaren met enorm veel plezier gedaan. Ik was inzetbaar in alle groepen en het contact met collega’s, ouders en iedereen betrokken bij de school gaf mij enorm veel voldoening.

Lien Daams, aan de slag

Na een stressvolle periode in mijn privéleven openbaarde zich de ziekte van Ménière. Door de evenwichts- en gehoorproblemen, bleek het werken als groepsleerkracht voor kinderen niet meer haalbaar. Toen mijn ziekte zich openbaarde kon ik absoluut niet meer functioneren. De meest simpele handelingen werden hele projecten.
Ik wilde het werken met kinderen, en hun ouders echter niet opgeven omdat het mij enorm veel voldoening gaf. Zo ben ik, zodra mijn gezondheid het weer enigszins toeliet, als vrijwilligster begonnen op de school waar ik mijn eerste vaste baan kreeg en de collega’s mij kenden. Tot in 2013….. sindsdien ben ik als eigenaar van JeBesteBest en als zelfstandig onderneemster aan de slag.

Lien Daams, en JeBesteBest

Ik begrijp mijn kind soms niet……Dat kan je als ouder of opvoeder zomaar overkomen. Dat je uitspraken hoort van je kind of het dingen ziet doen die je onbegrijpelijk vindt. Soms wil of kan je kind niet uitleggen wat er aan de hand is en heeft het iemand nodig die helpt om het woorden te geven. Dat kan om bijvoorbeeld verlegenheid of faalangst gaan maar ook over verdriet en allerlei andere emoties.

Lien Daams

JeBesteBest voor kinderen en jongeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *