Symposium 1 november 2014

Met gepaste trots kan ik u vertellen dat een vruchtbare samenwerking met Ivonne Meeuwsen, Grace Meurkes en Agnes van de Graaf heeft gemaakt dat:

Op 1 november 2014 het Symposium : Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik werd gerealiseerd.
Dit symposium was onder andere bedoeld voor hulpverleners en beleidsmakers.

Wat mij bewoog om het symposium: “Wat wel werkt na seksueel misbruik” mee te organiseren

Samenwerking tussen regulier en alternatieve hulpverleners
Uit de verhalen van veel slachtoffers blijkt dat ze vaak pas na een lange zoektocht de hulp vinden die ze op dat moment nodig hebben in hun proces. Helaas is niet alle hulp toegankelijk omdat de financiële middelen vaak niet toereikend zijn.
Samenwerking tussen de reguliere en alternatieve hulpverlening bevorderen zie ik daarom als een uitdaging. Het gaat mij er om dat de hulp beschikbaar wordt die nodig is.
Wat in de praktijk werkt uitvoeren, onderzoeken en dat samen aanbieden.

Hulpverleners leren werken met slachtoffers van incest en seksueel misbruik

Fantastisch dat zoveel hulpverleners af kwamen op dit symposium. Z wilden hun vaardigheden uitbreiden ten behoeve van deze specifieke groep mensen in hun praktijk. De evaluaties waren lovend voor alle workshopgevers en de organisatie van dit symposium. Deelnemers voelden zich gesterkt om in hun praktijk echtheid en medemenselijkheid aan te wenden. Dit in dienst van het herstelproces van de mensen die leven met ervaringen van seksueel misbruik en seksueel geweld.
Het was een inspirerende dag!

Symposium Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik.

Symposium Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *