Keuzevrijheid van kinderen

In deze week met landelijk speciale aandacht voor het thema kindermishandeling nogmaals deze blog als mijn bijdrage:

Keuzevrijheid van kinderen:

Een kind is nooit verantwoordelijk ( te maken) of verplicht om behoeften van volwassenen te vervullen.
(2016 Lien Daams) 

De ouders van een vriendinnetje op de lagere school (nu basisschool) gaven hun jonge kinderen de keuze tussen worst of kaas op het brood.
Ze hadden het financieel zo goed dat er meer in het aanbod had kunnen zitten.
Bewust of onbewust wisten zij dat meer keuzes tot onrust zou leiden bij hun kinderen.
Er werd overgedragen en aan hen geleerd dat een keuze vóór worst geen keuze tegen kaas was.
Als goede ouders bepaalden zij de marges waarbinnen gekozen kon worden.

Op de basisschool worden kinderen geschoold in het maken van keuzes.
Bij het zelfstandig werken (wat in de loop der tijden veelvuldig van naam veranderd is) moeten ze kiezen wat ze als eerste werkje en daarna gaan doen.
Aan het eind van de week moet alles af zijn.

Hier leren ze:
Dat als je niet kiest een ander (de Juf) de keuze voor je maakt.
De keuze vóór het ene werkje is geen keuze tegen het andere werkje.
In bovengenoemde voorbeelden zijn de keuzes beperkt en los van loyaliteitsgevoelens.
In deze gevallen wordt het kind gezien en aangesproken op leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Keuzevrijheid van kinderen

Keuzevrijheid ontwikkelingsniveau en leeftijd

Keuzevrijheid met loyaliteitsconflict
In de kleutergroepen ziet een leerkracht kinderen keuzes maken op basis van hun zintuigen en hun gevoel.
Onbewust voelen, zien, horen ze al bij binnenkomst naast wie ze willen zitten en met wie ze willen spelen.
Een kind trekt precies naar degene die voor die dag een speelkameraadje kan zijn.
Daar wordt soms al ervaren dat een keuze om met iemand te spelen loyaliteitsconflicten met zich mee brengt.

 

Een praktijkvoorbeeld: 
Als Pietje nu net in het hoofd had om met Jantje te gaan spelen.
Jantje kiest ervoor om met Leo te gaan spelen.
Dan kan Pietje de keuze van Jantje ervaren als een keuze vóór Leo en als een keuze tegen hem.
Jantje kan voelen hoe zijn keuze het humeur van Pietje beïnvloedt.
Hij komt voor een immens groot dilemma:
Blijf ik trouw aan mijn eigen gevoel en kies ik vóór mijn eigen gevoel of kies ik vóór Pietjes gevoelens?
Is Jantjes keuze vóór zijn eigen gevoelens echt niet een keuze tegen Pietje?

In alle genoemde gevallen is de keuzevrijheid beperkt.

Je kunt een kind helpen om de keuze te maken. Je kunt helpen door het kind te zien en te horen op dit keuzemoment. Je kunt helpen door het tijd te geven om te voelen en te bedenken wat het echt zelf wil.
Door de aandacht te geven die het zo basaal nodig heeft en waar het recht op heeft.
Als opvoeders heb je een ondersteunende en ook sturende rol in de keuzes die je ze geeft.

Je kunt ze het belangrijkste leren omtrent keuzes:
Keuzes maken moet geen worsteling zijn met loyaliteiten. 

Beperkte keuzevrijheid door een loyaliteitsconflict:

Als het kind wordt aangesproken om aan behoeftes van anderen te voldoen dan ervaart het alleen de keuze om iets wel of niet te doen. Het wordt getrokken in een loyaliteitsconflict. Wiens behoefte gaat het vervullen?
De eigen behoefte bv. om aandacht te krijgen of de behoefte van de ander?
Als de keuze niet bij hun leeftijd past of er wordt iets gevraagd door iemand die groter of ouder is dan kan een kind helemaal in conflict komen.
De aandacht van iemand waar het tegen op kijkt kan maken dat het zich bijzonder voelt. Het kan maken dat het daardoor dingen doet of ondergaat die niet berusten op werkelijke keuzevrijheid los van loyaliteit.

Pedofielen geven kinderen geen werkelijke keuzes.
Daarom vind ik onder alle omstandigheden seksueel contact met kinderen ontoelaatbaar. Het argument wat door pedofielen wordt aangevoerd:
“Ik hou van kinderen en zou ze nooit wat opdringen” klopt niet.
De seksuele gevoelens voor kinderen zijn kennelijk dusdanig dat een pedofiel er wat mee moet.
Voor de veiligheid van kinderen en van pedofielen zelf wil ik dringend adviseren uit de buurt van kinderen te blijven.
Op het moment dat je contact hebt met een kind om jouw behoefte te vervullen moet je maken dat je weg komt bij dat kind.
Of het seksuele of andere behoeften zijn maakt, als het er op aankomt, niet eens uit.

Want:
Een kind is nooit verantwoordelijk ( te maken) of verplicht om behoeften van volwassenen te vervullen.

Kinderen opvoeden met het besef dat ze keuzes kunnen leren maken.
Keuzemogelijkheden aanreiken die passen bij hun eigen ontwikkelingsniveau en leeftijd.
Dit alles in een klimaat waar werkelijke keuzevrijheid zonder loyaliteiten de basis is.

Dat is de taak van volwassenen.

©2017 Lien Daams


Symbool voor de weg naar herstel …..van Lien

Een symbool meenemen wat staat voor herstel…..Waarom?

Kom maar…… Jij wijst de weg…..en ik? Ik doe het licht aan.
                                                               (Treska van Aarde)    

Stichting Geheim Geweld organiseerde in april 2016 hun jaarlijkse themadag.
Een prachtige dag georganiseerd voor hulpverleners, ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundige hulpverleners en ervaringswerkers.
Het thema van deze dag sprak mij enorm aan: Patronen doorbreken.
In de bijgevoegde informatie zat een schrijven van dr. Sietske Dijkstra.
Zij verzocht alle deelnemers om vooraf wat vragen te beantwoorden en om een voorwerp mee te nemen wat volgens hen symbool staat voor hun weg naar herstel.
Dat werd voor mij een lichtje, een waxinelichtje wel te verstaan.

Ontmoeting met Dr. Sietske Dijkstra

Het is vreugdevol om Sietske weer te ontmoeten. Ik heb haar voor het eerst gesproken in 2014. Een prachtige ontmoeting waarbij ik als doel heb haar over te halen spreekster te zijn op het eerste symposium:
Wat Wel Werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik.
Ze staat sindsdien  “met stip” als bevlogen spreekster op mijn wensenlijstje.
Haar verzoek, om een voorwerp mee te nemen? Daar wil ik dan ook graag aan voldoen. In de pauze spreek ik met Sietske over wat nu verder de bedoeling is van de voorwerpen. Zij vraagt waarom ik gekozen heb voor een lichtje. Ik doe dat haar uit de doeken en ze wordt eerst stil en daarna enthousiast. Zij is het die mij aanmoedigt dit verhaal te vertellen en mij aanreikt er een blog erover te schrijven.

Mijn symbool: Het licht(je)

De keuze is enorm snel gemaakt. Het is de avond voor de themadag als ik ga zitten om de vragen te beantwoorden en na te denken over een voorwerp. Natuurlijk op het allerlaatste moment en het is al donker. De volgende ochtend moet ik om 4.30 opstaan terwijl het buiten nog donker is. Wat doe ik als het donker is?
Dan steek ik een lichtje aan of zet ik een schakelaar om van een lamp.
In mijn proces heb ik tijden van diepe duisternis ervaren en de enige manier om daar doorheen te komen is, voor mij, de duisternis te verdrijven door licht.
Licht dat ik zelf aan moet doen.

Jij wijst de weg en ik? Ik doe het licht aan!
Het duurt jaren voor ik tijd neem om mijn traumatische ervaringen met seksueel geweld “in het licht” te zetten. Ik heb ervaren dat alles wat ik tot dan toe als een geheim mee tors, in het licht zichtbaar wordt. Een geheim wat onbesproken en in het donker moet blijven door dreiging van de daders en door schaamte en schuldgevoelens waar ik mee kamp. Door het licht aan te steken wordt het niet alleen zichtbaar voor mij maar ook voor mijn omgeving. Dat is niet altijd makkelijk.  De gesprekken die daardoor ontstaan zijn confronterend en pijnlijk. Ik ga er mee door want “in het licht zetten” blijkt een essentieel onderdeel van mijn weg naar herstel.
Het licht wordt voor mij een symbool om de duisternis te bekijken en te aanvaarden en te bespreken wat daar opgeslagen is.

Mijn symbool verbinding met lotgenoten en collega ervaringswerkers

Tijdens het lotgenotencontact wat ik organiseer en ondersteun vanuit JeBesteBest beginnen we vaak met een vast ritueel.
We steken een groot licht aan voor ……. dat vult iedereen zelf in celebrex generic.
Tegelijk steken we ook lichtjes aan voor bekende en onbekende lotgenoten en een lichtje voor onszelf. Dat laatste is voor veel vrouwen een bijzondere ervaring.
“Een lichtje aansteken voor mezelf? Dat heb ik nog nooit gedaan!”
Een veel gehoorde opmerking. Dat is ook wat ik dacht bij het eerste lotgenotencontact wat ik mee maakte. Het is precies die gedachte die maakt dat het licht mijn symbool is voor herstel: Ik vind mezelf het waard om uit het donker in het licht te komen.
Ik hoop dat mijn symbool jou aanspreekt en dat je ook voelt:
Ik ben het waard om uit het donker in het licht te komen.
Zie het symbool van licht dan als een aanmoediging.
Ik wens je dan ook licht op je pad om de stappen te zetten die bij jou passen en
hulpverlening die voor jou goed voelt.

Warme groet,
Lien ……………….en eh de foto? Die mag ik gebruiken van een lotgenote.

PS: Heb je wel eens gezien dat boven nooduitgangen een groen lichtje zit met een tekening welke kant je op moet in geval van nood…… en dat daar heel vaak op staat
“van Lien” ?  ?

Ik steek een lichtje aan voor alle slachtoffers van seksueel geweld toen en nu:

Lotgenotencontact na seksueel misbruik

Symbool een kaarsje voor jezelf en voor lotgenoten.