Stichting RISE

 

In de bijzondere erfenis van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling
binnen gezin, familie en vertrouwensrelaties (VSK, 1982-2012)
is ontkiemt:

RISE

Een landelijke beweging voor en door mensen
die als kind seksueel mishandeld zijn

RISE (Engels) ~ 1 opstaan, verrijzen 2 opkomst 3 groeien, toenemen

RISE ontleent haar naam aan het gedicht Still I Rise (1986) van Maya Angelou, een Afrikaans-Amerikaanse dichteres die op zevenjarige leeftijd werd verkracht, voor vijf jaar stopte met praten en haar stem (her)vond in poëzie.

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise

In dit zowel persoonlijke als politieke gedicht richt Angelou zich tot de Ander.
Met triomf spreekt zij voor zichzelf/mensen die in de samenleving onderdrukt en mishandeld worden als gevolg van racisme, gender, etc. Wat hen ook overkomt of wat hen ook wordt voorgehouden, zij zullen altijd opstaan. Zij zullen boven onderdrukking, pijn en angst uitstijgen en uitgroeien tot de mensen die zij willen zijn. Met deze intentie wordt RISE opgericht. Zij wil een inclusieve beweging zijn, die zich afzet zet tegen alle vormen van machtsongelijkheid en onrechtvaardigheid; kortom,
een groeiplek voor iedereen.

You may shoot me with your words
You may cut me with your eyes
You may kill me with your hatefulness
But still, like air, I’ll rise

Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise

(Angelou, 1986)

RISE staat op tegen het sociale onrecht van seksuele kindermishandeling.
Stichting RISE biedt tijdens activiteiten een plek van (h)erkenning en professionele ervaringsdeskundige begeleiding bij trauma en herstel.
RISE vergroot en verspreidt kennis vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling. RISE is gegrond in de begrippen lichaam, verbinding en creativiteit. Van hieruit wil RISE groeien en seksuele kindermishandeling in de samenleving aanvechten.

Stichting RISE is nu online
lees meer…….

Als je persoonlijk over de ontwikkelingen rondom Stichting Rise op de hoogte wil worden gehouden, stuur dan een e-mail naar: stichtingrise@gmail.com

stichting-rise
www.stichtingrise.nl