Privacy

Privacy JeBesteBest
Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens. Lees je wat persoonsgegevens zijn. Wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan. Voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk. Welke rechten je hebt als het gaat om jouw privacy. Hoe ik handel om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn websites (www.liendaams.nl en www.jebestebest.nl) bezoekt of een overeenkomst sluit. 

Mijn gegevens

JeBesteBest
Hobbemakade 150
7204 TA Zutphen

Telefoonnummer: 0614465558

KvK-nummer: 59132477

W: www.liendaams.nl en www.jebestebest.nl

M: info@jebestebest.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waar je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. 

Privacy waarborgen

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat ik je op de hoogte kan stellen van wijzigingen van mijn diensten, om reviews te plaatsen.
Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Persoonsgegevens

Waarom gegevens bewaren
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en sociale media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Lien Daams van JeBesteBest en cliënt van JeBesteBest. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op het werken met mij. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima.
Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Privacy door mij in mijn functie als behandelend therapeut

Als behandelende counselor / therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Wanneer persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen. Om te factureren en mijn dienstverlening te verbeteren. Ook om klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan derden. Zo stel ik geen profiel van je op. Neem ik geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Ik gebruik, voor zover ik weet geen koekies/ cookies. Als behandelend counselor schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat op een door een nummerslot beveiligde USB in een afgesloten kast en alleen ik heb de sleutel daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Je hebt ook rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@jebestebest.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Correctie

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens. Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken.
Stuur je verzoek naar info@jebestebest.nl. Of neem telefonisch contact met mij op via het telefoonnummer: 06-14465558. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Ik wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding. Zo waarborg ik jouw privacy.

Bewaring van persoonsgegevens

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen en voor counseling vanuit de ABvC is 15 jaar verplicht. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. Daarnaast bewaar ik je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.